Цени

  • Еднократно посещение –  20 лв.

Еднократното посещение е с продължителност 1 час и включва 2 уреда ( 2  x 30 мин.) – BodyShape, InfraShape, RollShape или Limfoven.

  • Пакет 12 процедури по 1 час – 216 лв.

Пакетa включва 12 процедури, всяка с времетраене 1 час. В рамките на 1 час се ползват 2 апарата ( 2 x 30 мин.) – BodyShape, InfraShape, RollShape или Limfoven.

  • Пакет 12 процедури по 1 час и 30 мин. – 300 лв.

Пакетa включва 12 процедури, всяка с времетраене 1ч. 30мин. . В рамките на 1ч. 30 мин. се ползват 3 апарата ( 3 x 30 мин.) – BodyShape, InfraShape, RollShape или Limfoven.

  • Пакет 12 процедури по 2 часа – 360 лв.

Пакетa включва 12 процедури, всяка с времетраене 2 часa. В рамките на 2 часa се ползват 4 апарата ( 4 x 30 мин.) – BodyShape, InfraShape, RollShape и Limfoven.