Технология
Лимфодренажен Масаж RollShape
Вакуумна Капсула InfraShape
Вакуумна Капсула BodyShape

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19