Технология

Технологиите, които се прилагат в bodyshape, infrashape, rollshape се използват в продължение на много години. Благодарение на това, те са правилно проверени от гледна точка на тяхното въздействие. Наблюденията на тяхното въздействие върху човешкото тяло, са довели до разработването на метод, който комбинира няколко елемента в едно устройство. Крайният резултат е безопасно, но интензивно упражнение, с което се постигат много по-добри резултати, отколкото при стандартна тренировка.

Производителите от VacuActiv се фокусират върху нуждите на клиента. Тяхното намерение е да създадат механизъм, който да отговаря на най-основните потребности:

– Функционалност
– Резултати
– Лесен за използване
– Модерен дизайн