Технология

Технология

Технологиите, които се прилагат в bodyshape, infrashape, rollshape се използват в продължение на много години. Благодарение на това, те са правилно проверени от гледна точка на тяхното въздействие. Наблюденията на тяхното въздействие върху човешкото тяло, са довели до разработването на метод, който…