Вакуумна Капсула InfraShape

Вакуумна Капсула InfraShape

INFRASHAPE е резултат дългогодишни изследвания за подобряване на познанията, свързани с процеса на обмяната на веществата и натрупване на мазнини в тялото. Заключения, получени от тези изследвания показват, че мазнини се натрупват предимно в някои части на тялото. След което, участнците…


Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19